Cách tạo các giao dịch định kỳ trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Dưới đây là các bước tạo một khoản chi định kỳ:


1. Nhấn mục “Khác” tại thanh điều hướng

2. Nhấn “Ghi chép định kỳ”

3. Nhấn “Thêm khoản chi” hoặc (+) để bắt đầu tạo một khoản chi định kỳ

4. Nhập khoản tiền (bắt buộc)

5. Lựa chọn danh mục (bắt buộc)

6. Chọn “Chi tiết” hoặc “Nâng cao” để ghi chú hoặc chọn sự kiện, tài khoản cho giao dịch

7. Tùy chọn lặp lại cho giao dịch

9. Chọn ngày bắt đầu giao dịch

8. Khi bật “Tự động ghi, không cần hỏi” các giao dịch được nhập vào dữ liệu một cách tự động.

   Khi tắt “Tự động ghi, không cần hỏi” hệ thống sẽ thông báo mỗi khi có giao dịch định kỳ chưa đưa vào dữ liệu.

10. Chọn khoảng thời gian lặp lại của giao dịch theo : ngày, tuần, tháng, năm

11. Chọn số lần lặp lại trong khoảng thời gian đó

12. Chọn ngày cố định để ghi nhận giao dịch

13. Chọn ngày kết thúc cho giao dịch

14. Nhấn “Xong” để hoàn tất việc chọn lặp lại cho giao dịch được lưu vào hệ thống.

15. Nhấn “Xong” để hoàn tất một ghi chép định kỳ.

(Tương tự đối với ghi chép thu nhập định kỳ)

- Sau khi tạo ghi chép định kỳ thành công, màn hình dưới đây sẽ hiển thị mỗi khi mở app để nhắc nhở bạn lưu những giao dịch chưa đưa vào hệ thống.

1. Thông báo số lượng giao dịch định kỳ chưa được lưu vào hệ thống.

2. Lựa chọn tất cả giao dịch.

3. Số lượng giao dịch đã chọn.

4. Nhấn chọn từng giao dịch muốn lưu.

5. Chỉnh sửa giao dịch bất kỳ.

6. “Xóa, không lưu” các giao dịch đã chọn.

7. Nhấn “Lưu” để ghi nhận các giao dịch đã chọn vào hệ thống.