Cách tạo gia đình trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

A. Tạo gia đình

Để tạo một gia đình, bạn cần thao tác như sau:

1. Vào “Gia đình của tôi”.

2. Nhập tên mà bạn muốn đặt cho gia đình của mình.

3. Mỗi gia đình sẽ có một mã số như hình 3.

4. Bên cạnh mã số, thành viên khác có thể tham gia vào gia đình bằng cách quét mã QR code như hình 4.


B. Tham gia vào gia đình

- Để tham gia vào một gia đình, bạn cần thao tác như sau:

1. Vào “Gia đình của tôi”.

2. Nhập mã số gia đình bạn muốn vào.

3. Ngoài cách 2, bạn có thể tham gia bằng cách quét mã QR.

4. Sau khi nhập mã, cần chờ đợi chủ gia đình chấp nhận để được tham gia. 


- Sau khi thành viên khác yêu cầu tham gia vào gia đình, người tạo gia đình có thể thao tác như sau: 

1. Sau khi đồng ý cho một thành viên vào gia đình, người tạo gia đình có quyền kích thành viên này ra khỏi gia đình bất kì lúc nào.

2. Đồng ý kết nạp thành viên vào gia đình.

3. Từ chối thành viên vào gia đình.


- Sau khi tham gia vào gia đình, để xem được dữ liệu của các thành viên khác cũng như của cả gia đình, bạn cần thao tác sau:

1. Click vào avatar để chọn tài khoản mà bạn muốn xem.

2. Tài khoản tổng gia đình.

3. Tài khoản của thành viên còn lại trong gia đình.

4. Sau khi chọn vào tài khoản gia đình, icon và dữ liệu sẽ cập nhật như hình 4. Dữ liệu này là của cả gia đình cộng lại.