Cách tạo sự kiện trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

A. Tạo mới sự kiện

Dưới đây là những cách tạo một sự kiện mới trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh:


1. Vào mục “Khác” trên thanh điều hướng.

2. Nhấn chọn “Sự kiện” tại mục quản lý.

3. Nhấn “Thêm sự kiện” để bắt đầu tạo một sự kiện mới.

4. Nhấn (+) để bắt đầu tạo một sự kiện mới.

5. Nhập tên sự kiện.

6. Nhập dự chi.

7. Nhập dự thu.

8.Chọn ngày bắt đầu.

9. Chọn ngày kết thúc cho sự kiện.

10. Nhấn “Xong” để hoàn tất tạo mới một sự kiện.

11. Chức năng tiềm kiếm giúp bạn tìm sự kiện nhanh hơn.

12. Nhấn vào đây để xem các sự kiện theo 2 điều kiện đang và đã diễn ra.

Sau khi đã tạo sự kiện thành công, thao tác vuốt 1 sự kiện từ phải sang trái có thể chỉnh sửa hoặc xóa sự kiện một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, sự kiện có thể được tạo mới ngay trên các màn hình thêm giao dịch.

Khi màn hình thêm giao dịch được mở.

1. Chọn “Nâng cao”.

2. Chọn (+) để bắt đầu tạo một sự kiện.


B. Cách đưa giao dịch vào sự kiện đã tạo.

1. Sau khi nhấn chọn vào 1 sự kiện bất kỳ, màn hình chi tiết sự kiện được hiển thị

2. Sự kiện được phân loại theo 3 mục: Chi - Thu - Tổng hợp giúp bạn dễ dàng theo dõi, quản lý các giao dịch trong sự kiện này.

3. Nhấn (3) hoặc (4) để bắt đầu tạo giao dịch thuộc sự kiện này.

Bạn cũng có thể chọn sự kiện trực tiếp ngay màn hình thêm giao dịch bất kỳ nào đó mà bạn muốn.


1. Trên màn hình thêm giao dịch nhấn chọn mục “Nâng cao”.

2. Nhấn “--Chọn sự kiện –” để lựa chọn 1 sự kiện bất kỳ.