Chi tiết một tài sản trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Khi nhấn vào một “Tài sản” bất kỳ màn hình chi tiết cho một tài sản sẽ hiện ra.


Hệ thống sẽ liệt kê tất các giao dịch phát sinh từ tài sản này kể cả giao dịch không đưa vào báo cáo thu - chi. Trong màn hình này có các chức năng sau:

1. Chức năng lọc theo thời gian, loại giao dịch.

2. Chức năng tìm kiếm giao dịch theo danh mục, ghi chú.

3. Tác vụ vuốt từ phải sang trái đưa ra 3 chức năng: Copy - Ẩn - Xóa

Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào một giao dịch bất kỳ để xem và chỉnh sửa cũng như thực hiện các chức năng Trả nợ/Thu nợ thông qua màn hình này.