Ghi chép ẩn danh trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

A. Cách thêm giao dịch ẩn danh như sau:

Cách 1: Từ một giao dịch bình thường, vuốt từ phải sang trái (1) sau đó chọn biểu tượng “con mắt gạch chéo” để chuyển giao dịch đó sang ẩn danh.

Cách 2: Để tạo mới  một giao dịch giao dịch ẩn danh, hãy nhấn giữ vào (2) để hiện lên 4 gợi ý ghi chép (3) .

Khi chọn (3) mà hình thêm giao dịch ẩn danh sẽ có giao diện tối màu như hình 3 để bắt đầu ghi chép như thường lệ.

- Các bước tạo giao dịch ẩn danh như sau:

1. Nhập số tiền.

2. Chọn danh mục.

3. Chọn móc thời gian.

4. Chọn chi tiết hoặc nâng cao để thêm ghi chú, sự kiện thích.

5. Chọn loại tài sản.

6. Chọn để tải ảnh.

7. Nhấn “Xong” để hoàn tất.


B. Cách để xem các giao dịch ẩn danh như sau:


1. Khi mở ứng dụng lên, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã để mở khóa như hình.

2. Ghi chép ẩn danh sẽ khác với ghi chép thông thường ở canh lề trái.

*Lưu ý: Các thành viên trong gia đình sẽ không thể xem giao dịch ẩn danh của nhau. Chi tiết gia đình tại: Cách tạo gia đình trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh