Mã bảo vệ và mã dự phòng trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Để bảo vệ tài khoản hoặc xem tài khoản, giao dịch ẩn danh cũng như thêm một giao dịch ẩn danh trước hết bạn cần có mã bảo vệ và mã dự phòng. Vậy mã bảo vệ và mã dự phòng khác nhau như thế nào.

- Mã bảo vệ sẽ yêu cầu được nhập mỗi khi mở ứng dụng đang đăng nhập bằng tài khoản của bạn.

- Khi ứng dụng yêu cầu nhập mã để mở khóa, bạn có thể nhập mã dự phòng để truy cập giao diện ẩn danh và giao diện này sẽ hiển thị tất cả giao dịch ẩn danh của bạn.

Các bước tạo mã bảo vệ và mã dự phòng như sau:


1. Chọn mục “Khác” tại thanh điều hướng.

2. Nhấn chọn “Cài đặt chung”.

3. Bật “Mã bảo vệ” lúc này màn hình “Cài đặt mã bảo vệ” sẽ hiện lên hãy nhập 4 chữ số mà bạn muốn.

4. Sau khi mã bảo vệ đã được mở, hãy mở tiếp mã dự phòng và nhập vào 4 chữ số tiếp theo.