Tài sản ẩn danh trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Ở phiên bản mới nhất của SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh, chúng tôi đã cho phép bạn có thể tạo những tài sản ẩn danh, những ghi chép của tài sản này mặc định sẽ là những ghi chép ẩn danh. Các tài sản này chỉ hiển thị khi bạn truy cập vào ứng dụng bằng mã dự phòng. 

Xem thêm cách tạo mã bảo vệ - mã dự phòng tại : Mã bảo vệ và mã dự phòng trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Dưới đây là các bước để tạo mới một tài sản ẩn danh:

1. Nhấn mục “Tài sản”.

2. Nhấn (+) để bắt đầu tạo tài sản.

3. Nhập “Số dư khởi tạo”.

4. Nhập “Tên”.

5. Chọn “Loại tài sản”.

6. Mở “tài sản ẩn danh”.

7. Nhấn “Xong” để hoàn tất .

Bạn cũng có thể chuyển một  tài sản thường sang ẩn danh và ngược lại như sau:


1. Tại  màn hình tài sản nhấn vào biểu tượng “ba chấm” bên phải của tài sản cần chuyển.

2. Nhấn chọn “Ẩn tài sản”.

Để truy cập tài khoản ẩn danh, bạn làm theo các bước sau:


1. Sau khi mở app, nhập mã dự phòng.

 *Đối với các thiết bị đang sử dụng chức năng nhận diện khuôn mặt, người dùng không để cho app tự động nhận dạng khuôn mặt và nhập mật khẩu phụ ở màn hình mở khóa.

2. Tài sản ẩn danh vừa tạo có canh lề trái màu xanh khác với các tài sản thường.

*Lưu ý:  

- Tất cả giao dịch được thực hiện trong tài sản ẩn danh sẽ luôn mặc định là giao dịch ẩn danh.

- Các tài sản ẩn danh chỉ được phép chuyển khoản qua lại với nhau, tài sản này không thể chuyển khoản hoặc nhận tiền từ tài sản không ẩn danh.

- Tài sản ẩn danh sẽ không thể làm tài sản mặc định và ngược lại.