Cách tạo kế hoạch chi tiêu và thu nhập trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh, để bắt đầu ghi chép các khoản thu chi, bạn phải nhập vào “Số dự chi tháng” để đặt ra kế hoạch chi tiêu trong tháng cho bản thân.

- Để theo dõi cũng như thay đổi kế hoạch chi tiêu và thu nhập của mình, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng, chọn mục “Kế hoạch” trên thanh điều hướng.

Bước 2: Chọn biểu tượng ổ khóa mở khóa để bắt đầu chỉnh sửa kế hoạch.

Bước 3: Chọn thanh kéo để điều chỉnh số tiền, cũng có thể chọn trực tiếp vào số tiền để chỉnh sửa.

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa, chỉ cần bấm vào ổ khóa một lần nữa để lưu lại các thay đổi trên.

Bạn có thể chủ động thay đổi danh mục hoặc tạo danh mục mới cho bản thân. 

Xem thêm:  Cách tạo danh mục trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh