Thêm mới tài sản trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Bước đầu tiên, tại màn hình Tổng quan, bấm vào “Tài sản”. Màn hình sẽ hiển thị danh sách các tài sản mà bạn đang sở hữu- Chi tiết các bước thêm mới tài sản: 

1.  Nhấn vào icon để thêm mới tài sản.

2. Thêm số dư khởi tạo.

3. Nhập tên mà  bạn muốn đặt cho tài sản này.

4. Nhấn vào biểu tượng “>” và chọn loại tài sản mong muốn.

5. Chọn tài sản này làm mặc định. 

(Mỗi người dùng chỉ có thể có 1 tài sản mặc định,trong trường hợp người dùng thêm các ghi chép mà không chọn tài sản, hệ thống sẽ tự động cập nhật các ghi chép đó vào tài sản mặc định. tài sản mặc định thì không được xóa).

6. Chọn tài sản này không dùng để thu chi. (Ví dụ: Xe oto, Nhà đang ở, tài sản tiết kiệm,..tài sản “Không dùng để thu chi” không được chọn làm tài sản “Mặc định”).

7. Tài sản ẩn danh. Xem thêm: Tài khoản ẩn danh trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh.
8. Nhấn xong để hoàn tất việc tạo tài sản.

9. Sau khi hoàn thành, tài sản hiển thị như hình.

10. Số tiền ở “Tài sản hiện có” bằng tổng số tiền của các tài sản đang hiển thị.

11. Khi bật, các tài sản “không dùng để thu chi” sẽ được hiển thị, đồng thời “Tài sản hiện có” sẽ được cập nhật theo.

12. Biểu tượng ngôi sao tượng trưng cho tài sản mặc định.

13. Nhấn vào biểu tượng “dấu ba chấm” để thao tác nhanh với các tài sản hiện có: 

            -    Đặt làm mặc định.

            -    Chuyển khoản: xem thêm tại: Chuyển khoản giữa các tài sản trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh   

            -    Điều chỉnh số dư: xem thêm tại: Điều chỉnh số dư tài sản trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

            -    Sửa tài sản.

            -    Ẩn tài sản.

            -    Không dùng để thu chi. 

            -    Xóa tài sản.