Điều chỉnh số dư tài sản trên ứng dụng SmEx: Sổ Thu Chi Thông Minh

Để điều chỉnh số dư của một tài sản bất kỳ bạn hãy thực hiện các bước sau:

1. Nhấn vào biểu tượng “3 chấm” bên phải tài sản cần điều chỉnh số dư.

2. Chọn “Điều chỉnh số dư”.

3. Nhập “Số dư thực tế”.

4. Mặc định đang hiển thị tài sản bạn đã chọn nhưng vẫn có thể thay đổi được.

5. Chọn mốc thời gian.

6. Thay đổi chú thích nếu cần.

7. Nhấn để tải ảnh lên ghi chép.

8. Nhấn “Xong” để hoàn tất điều chỉnh số dư tài sản.

(Lưu ý: Khi điều chỉnh tăng thì hệ thống sẽ tự động tạo một khoản thu, ngược lại nếu điều chỉnh giảm thì hệ thống sẽ tự tạo ra khoản chi.)